Platform Goed Inkopen: (ver)koop met Impact

Platform Goed Inkopen is een initiatief van Impact Noord. Samen met de gemeente en provincie Groningen en New Nexus. Het doel is drieledig: impact-inkoop makkelijker maken door een verzameld aanbod, impactondernemers in de spotlights zetten en meer positieve impact op mens of milieu.

Wat is een impactondernemer?

Impactondernemingen zetten maatschappelijke vraagstukken centraal in hun bedrijfsvoering en streven naar maatschappelijke impact op basis van een financieel gezond businessmodel. Denk aan de aanpak van werkloosheid, het tegengaan van milieuvervuiling, het versnellen van de energietransitie of het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inkopers

Veel organisaties willen wel inkopen met impact, maar weten niet goed waar ze terecht kunnen. Op Platform Goed Inkopen verzamelen wij impactondernemers met zeer uiteenlopende diensten en producten. Als inkoper hoef je alleen nog maar te kiezen. Wij hebben namelijk al voor jou gecheckt of de ondernemer impact maakt.

Aanmelden voor ondernemers

Op Platform Goed Inkopen kunnen impactondernemers zich aanmelden met hun product of dienst, die impact maakt op het gebied van circulariteit & duurzaamheid, energietransitie, voedseltransitie, eerlijke ketens, inclusieve arbeidsmarkt of zorg & welzijn (zie ook het kopje Impactgebieden hieronder). Na aanmelding toetsen we of het aanbod past bij het platform.

Impactgebieden

De impactondernemers op dit platform zijn in te delen in zes impactgebieden.
 • Circulariteit & Duurzaamheid

  Duurzame productie of circulair gebruik van grondstoffen, zoals het recyclen van textiel of het reduceren van CO2-uitstoot.
 • Eerlijke ketens

  Het verkorten en/of eerlijker verdelen van de keten, zoals een koffieleverancier die direct van de koffieboer koopt, zodat deze een leefbaar inkomen heeft of een productiebedrijf dat bewust lokaal produceert.
 • Energietransitie

  Het versnellen van de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Denk aan een lokale en groene energieleverancier of een producent van eerlijke zonnepanelen.
 • Inclusieve arbeidsmarkt

  Werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een beperking of ex-gedetineerden. Denk aan een fabriek waar voornamelijk dove mensen werken.
 • Voedseltransitie

  Een bijdrage leveren aan de transitie naar eerlijke en gezonde voeding. Bijvoorbeeld een producent van plantaardige burgers of paddenstoelen gekweekt op koffiedik.
 • Zorg & Welzijn

  Het verbeteren van zorg, werken aan sociale cohesie, of eenzaamheid bestrijden. Denk aan een buurttaxi of een app die eenzame mensen aan elkaar of aan vrijwilligers koppelt.

Over Impact Noord

Impact Noord is een actief en betrokken netwerk voor impactondernemers uit Groningen, Friesland en Drenthe, die ondernemen zien als manier om maatschappelijke problemen op te lossen. De missie van Impact Noord is om impactondernemen het nieuwe normaal te maken, door te werken aan brede welvaart in een eerlijke, duurzame en verantwoorde economie. Meer weten? Kijk dan eens op onze website of neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Noordelijke regios

Platform Goed Inkopen wordt mogelijk gemaakt door:

Impact Noord Provincie Groningen Gemeente Groningen New Nexus